Yhdistys

Y-tunnus 3033893-4

Yhdistyksen sähköposti: hallitus.ekl.porvoo@gmail.com

 

 

Pankkiyhteys OP Itä-Uusimaa


 

Tilinro: FI61 5358 0620 3750 60 (BIC OKOYFIHH)


Jäsenmaksun viitenumero on 6004
 

 

 

 

PORVOON ELÄKKEENSAAJAT RY:N HALLITUS VUONNA 2020

Tilanne 7.1. jälkeen. Hallitus kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa. Koronaohjeistus saattaa muuttaa käytäntöä.


Varapuheenjohtaja: Leena Sorjonen.

Hallituksen varsinaiset jäsenet: Auvinen Satu, Järveläinen Oili, Perttula Anja, Purmonen Reino,  ja Sorjonen Leena (vpj).

Hallituksen varajäsenet: Hellsten Matti, Suni Anni, Nieminen Asser ja Kosamo Alpo.

Emäntäryhmä 2020:  Anja Perttula (kokoonkutsuja), Oili Järveläinen, Satu Auvinen ja Marketta Kytöjoki.


TOIMINNANTARKASTAJAT:

Varsinaiset: Ilkka Alava ja Mirjam Kallio.

Varalla: Veikko Grönroos ja Esko Ylisuvanto.
 

EDUSTUKSET V. 2020

 

PIIRIKOKOUSEDUSTAJAT

Varsinaiset: Puheenjohtaja ja sihteeri.

Varajäseninä toimivat: Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja.


PIIRIHALLITUS

Varsinainen jäsen: Roger Rask.


TSL:n OPINTOJÄRJESTÖN JÄSENKOKOUKSIIN VALITUT EDUSTAJAT

Anja Perttula ja Satu Auvinen.


PORVOON YHDISTYSKESKUKSEN EDUSTAJAT 

Syyskokous päätti yksimielisesti, että vuonna 2020 Porvoon Yhdistyskeskuksen jäsenkokouksissa yhdistyksen edustajina toimivat Matti Hellsten ja Toivo Hämäläinen siten, että yhdistyksen äänivaltaa käyttää Toivo Hämäläinen.


PORVOON IKÄIHMISTEN NEUVOTTELUKUNTA

Edustajina toimivat: Puheenjohtaja sekä Anja Perttula.


VANHUSNEUVOSTO 2020-2021

Vars.jäsen vpj. Leena Sorjonen. 
Henk.koht. varajäs. Asser Nieminen.


 

Jäsenmaksu vuodelle 2020 on edelleen 15 €. Muista viitenumero 6004.
Huolehdi, että maksettavan jäsen nimi näkyy tilitiedoissa.


Uudet jäsenet. Tervetuloa mukaan Yhdistyksen toimintaan.


 

Leena Sorjonen
Varapuheenjohtaja.
Tiedottaja.


Puh. 050 362 0499
sorjonen.leena@gmail.com