Yhdistys

Y-tunnus 3033893-4

 

 

Pankkiyhteys OP Itä-Uusimaa


 

Tilinro: FI61 5358 0620 3750 60 (BIC OKOYFIHH)


Jäsenmaksun viitenumero on 6004

KUVAA VOI SUURENTAA.

Jäsenmaksu vuodelle 2020 on edelleen 15 €. Muista viitenumero 6004.


Uudet jäsenet. Tervetuloa mukaan Yhdistyksemme toimintaan.


 

 

PORVOON ELÄKKEENSAAJAT RY:N HALLITUS VUONNA 2020


Hallitusta täydennetään kevätkokouksessa.

Varapuheenjohtaja: Leena Sorjonen.

Hallituksen varsinaiset jäsenet: Auvinen Satu, Järveläinen Oili, Perttula Anja, Purmonen Reino,  ja Sorjonen Leena (vpj).

Hallituksen varajäsenet: Hellsten Matti, Suni Anni, Nieminen Asser ja Kosamo Alpo.

Emäntäryhmä 2020:  Anja Perttula (kokoonkutsuja), Oili Järveläinen, Satu Auvinen ja Marketta Kytöjoki.


TOIMINNANTARKASTAJAT:

Varsinaiset: Ilkka Alava ja Mirjam Kallio.

Varalla: Veikko Grönroos ja Esko Ylisuvanto.
 

EDUSTUKSET V. 2020

 

PIIRIKOKOUSEDUSTAJAT


Syyyskokouksessa valitut:
Varsinaiset: Puheenjohtaja ja sihteeri.

Varajäseninä toimivat: Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja.


PIIRIHALLITUS

Varsinainen jäsen: Roger Rask.


TSL:n OPINTOJÄRJESTÖN JÄSENKOKOUKSIIN VALITUT EDUSTAJAT

Anja Perttula ja Satu Auvinen.


PORVOON YHDISTYSKESKUKSEN EDUSTAJAT 

Syyskokouksessa valitut:
Matti Hellsten ja Toivo Hämäläinen. Jälkimmäinen käyttää yhdistyksen äänivaltaa.


PORVOON IKÄIHMISTEN NEUVOTTELUKUNTA

Edustajina toimivat: Syyskokouksessa valittu yhdistyksen puheenjohtaja sekä Anja Perttula.


 

Leena Sorjonen
Varapuheenjohtaja.
Tiedottaja.


Puh. 050 362 0499
sorjonen.leena@gmail.com