Yhdistys

Y-tunnus 3033893-4


PRH rek.nro 117501


Yhdistyksen sähköposti: hallitus.ekl.porvoo@gmail.com

 

 

 

Pankkiyhteys OP Itä-Uusimaa


 

Tilinro: FI61 5358 0620 3750 60


(BIC OKOYFIHH)


Jäsenmaksun viitenumero on 6004


Jäsenmaksu on 15 € 


Emme lähetä erillistä jäsenmaksulaskua. Jäsenmaksun voi maksaa yhdistyksen tilille. Jäsen huolehtii itse omasta jäsenmaksustaan. Säilyttääkseen jäsenoikeutensa jäsenmaksu pitää sääntöjemme 7 §:n mukaan maksaa ennen huhtikuun loppua. Jos maksajana on muu kuin jäsen, muista maksaa niin, että jäsenen nimi tunnistetaan.
Anja Perttula ottaa vastaan käteissuorituksia. Ks. Yhteystiedot.
 

 

 

TILISIIRTOLOMAKE 2021. KLIKKAA SUUREMMAKSI!

Jäsenmaksu vuodelle 2021 pysyy edelleen samana 15 €. Muista viitenumero 6004.


 

 

 

PORVOON ELÄKKEENSAAJAT RY:N HALLITUS

VUONNA 2021


Puheenjohtaja: Leena Sorjonen


Hallituksen varsinaiset jäsenet: 

Toivo Aappola, varapuheenjohtaja
Satu Auvinen
Oili Järveläinen

Eila Kohonen
Asser Nieminen
Anja Perttula


Varajäsenet:

Aira Havu
Marja-Liisa Martin
Anni Suni


Emäntäryhmä 2021:  Anja Perttula (kokoonkutsuja), Oili Järveläinen, Satu Auvinen ja Asser Nieminen.


TOIMINNANTARKASTAJAT:

Varsinaiset: Ilkka Alava ja Mirjam Kallio.

Varalla: Veikko Grönroos ja Pirjo Katela.
 

EDUSTUKSET V. 2021

 

PIIRIKOKOUSEDUSTAJAT
Piirikokousedustajiksi vuodelle 2021 valittiin:
puheenjohtaja, joka on Leena Sorjonen ja
sihteeri, johon on valittu Eila Kohonen.

Piirikokouksen varaedustajat: 
Varapuheenjohtaja, johon on valittu Toivo Aappola ja
taloudenhoitaja, johon on valittu Anja Perttula.

PIIRIN HALLITUS

Varsinainen jäsen: Matti Leivoja, Pornainen.
Henkilökohtainen varajäsen: Leena Sorjonen, Porvoo.


TSL:n OPINTOJÄRJESTÖN JÄSENKOKOUKSIIN VALITUT EDUSTAJAT

Varsinaiset: Anja Perttula ja Matti Lehesniemi.
Varajäsenet: Satu Auvinen ja Oili Järveläinen.


PORVOON YHDISTYSKESKUKSEN EDUSTAJAT 

Leena Sorjonen.
(Hallitus valitsee keskuudestaan varajäsenen.)


PORVOON IKÄIHMISTEN NEUVOTTELUKUNTA

Edustajina toimivat: Leena Sorjonen ja Anja Perttula.


VANHUSNEUVOSTO 2020-2021
Varsinainen jäsen Leena Sorjonen. 
Henk.koht. varajäsen Asser Nieminen.


 

Yhteystiedot -sivulta löydät tärkeät toimihenkilöiden yhteystiedot.


 


Leena Sorjonen
Puheenjohtaja 
Tiedottaja